środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu do urz��du z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu oraz proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz